اهمیت برند شدن در سئو

اهمیت برند شدن در سئو

 

در برخی کمپین های SEO ، یک نظریه ای وجود دارد که تا زمانیکه یک شرکت روی کلمات کلیدی خاصی بالاست ، نیازی به نگرانی در مورد برند (نام تجاری) نیست.

اهمیت برند شدن در سئو

گاهی اوقات این می تواند درست باشد.

شواهد بیشماری وجود دارد که وقتی تنها چند رتبه بالاتر از رقبا خود قرار میگیرید ، فروش شما هزاران برابر بیشتر می شود.

با این وجود ، من تجربه کردم که رتبه بندی تمام ماجرا نیست.

اگر رتبه من پایین تر از رقبای من باشد ، اما جستجوگران ، برند من را بشناسند و یک نظر خنثی یا مثبت راجع به آن داشته باشند ، تقریبا در تمام موارد روی برند من کلیک خواهد شد.

شرکتهایی که روی برندسازی خود کار می کنند، در نتایج جستجو بهتر دیده می شوند.

در طی سالها کار روی شرکتهای بزرگ و کوچک می توانم به شما بگویم ، شرکتهایی که برند تجاری داشتند ، در هر زمان ، کلیک بیشتری دریافت کرده اند.

من با شرکتهای HVAC مختلفی کار کرده ام. شرکتهایی که تبلیغات رادیویی فراوانی داشتند اما دیده شدن آنها در دنیای دیجیتال کمرنگ بود.

وقتی آنها پیش من آمدند و ما مشکلات را برطرف کردیم ، ترافیک (و به طبع آن فروش) از طریق کانال دیجیتال ازخارج از تصور بود.بیشترین ورود کاربران از طریق ترافیک ارگانیک بود.

ترافیک ارگانیک شرکتهایی که روی برندینگ خود کار کرده بودند بیشتر از شرکتهایی بود که این کار را نکرده بودند.این در حالی بود که شرکتهایی که روی برندینگ خود کار نکرده بودند از طریق تبلیغات جایگاه بهتری در نتایج جستجو داشتند.

من همچنین با دو شرکت HVAC کار کردم که تمام سرمایه خود را برای تبلیغات دیجیتال صرف میکردند.بودجه ای که آنها صرف کرده بودند خیلی بیشتر از تبلیغات رادیویی بود .

نتیجه این را به ما میگفت. آنهایی که روی تبلیغات رادیویی و دیجیتال کار کرده بودند فروش بیشتری را نسبت به افرادی که فقط تبلیغات دیجیتال داشتند ، کسب کرده بودند.