صفحات ۴۰۴ و ریدایرکت‌ها در سئو فنی

صفحات ۴۰۴ و ریدایرکت‌ها در سئو فنی

اگر صفحه‌ای قبلا در سایت بوده و ایندکس شده و حالا حذف شده باشد، کاربران با خطای ۴۰۴ مواجه می‌شوند. اگر کاربران زیادی به این صفحه مراجعه کنند و با این خطا مواجه شوند، ممکن است رتبه سایت‌تان آسیب ببیند. پس یکی از کارهای ضروری در سئو فنی بررسی صفحات حذف شده است. بهتر است تا جایی که می‌توانید صفحات را حذف نکنید. ویرایش محتوا گزینه بهتری است. اگر هم ناچار به حذف بودید، از ریدایرکت استفاده کنید و کاربران را به صفحه دیگری ارجاع دهید.